Charit Pusiri

Charit Pusiri

ชฤต เป็นช่างภาพชาวไทย ผลงานที่เป็นที่รู้จักของเขามักเป็นภาพถ่ายที่มีการจัดฉากขึ้นและมีอารมณ์ภาพคล้ายภาพยนตร์ โดยเนื้อหาส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้คนรวมไปถึงปัญหาสังคมต่าง

ชฤตมองการถ่ายภาพไม่ใช่เพียงเป็นเครื่องมือในการบันทึกเหตุการณ์หรือสร้างภาพที่สวยงาม แต่เขามองว่าการถ่ายภาพคือการเล่าเรื่อง เป็นสื่อในการถ่ายทอดความคิดและความเชื่อของช่างภาพมากกว่า

ภาพถ่ายของชฤตส่วนมากมักมีเรื่องราวและแง่คิด รวมทั้งความขบขันในบางภาพ ความย้อนแย้งซ่อนอยู่ในภาพ ที่อาจดูเหมือนภาพนิ่งจากภาพยนตร์ผสมกับอารมณ์ภาพที่บางครั้งคล้ายภาพวาด เพราะงานของชฤตส่วนมากเกิดจากกระบวนการวางแผนการออกแบบจัดองค์ประกอบภาพ ฉาก การกำกับผู้แสดง และการจัดแสงรวมถึงอารมณ์ภาพอย่างพิถีพิถัน

Description Courtesy of Bangkok Art Biennale 2022

 

Leave a comment