Jung Narate

Jung Narate

ณเรศ จึง เจ้าของผลงานที่เปร่งไปด้วยพลังบวก (Positive Energy) นำเสนอผลงานสไตล์ Neo-Expressionism ที่ใช้สีสันและฝีแปรงเริงระบำบนผ้าใบอย่างเต็มที่ โดยมีสิ่งเป็นที่รักเป็นส่วนประกอบหลักของงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่เคารพ บุพการี ความศรัทธา ความทรงจำ เรื่องราว งานอดิเรก ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้กับผู้ชม

 

Leave a comment