Teerawat Nutcharoenpol

Teerawat Nutcharoenpol

จอร์ช-ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล ศิลปินเบื้องหลังภาพเขียนจิตกรรมร่วมสมัยเรื่องพระมหาชนก บนผนังถ้ำที่วัดป่าพุธอุทยานถ้ำจักรพรรดิ์ จังหวัดแพร่

ธีรวัฒน์ผสานแนวคิด ศิลปะ วัฒนธรรม และ สังคมไทยดั้งเดิม ให้เข้ากับยุคร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้เกิดบทเรียนที่ยืนหยัดข้ามกาลเวลาที่อาจถูกมองข้ามโดยคนรุ่นใหม่ นำเสนอเป็นบริบทที่น่าสนใจของอารยธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามการเวลา

Leave a comment